Kế hoạch hoạt động khối mẫu giáo nhỡ.

24/04/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

NĂM HỌC 2008-2009

*****************

 CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON (Thực hiện trong 2 tuần từ 15/9–> 26/9)

 

TKB

Tuần

Thứ hai

Âm nhạc

Thể dục

Thứ ba

Tạo hình

Thứ tư

MTXQ

Thứ năm

LQVT

Thứ sáu

LQVH

 

 

Tuần 1

 

Dạy hát: Đêm trung thu

 

Bật tại chỗ

 

TH: Vẽ thêm cho hoàn chỉnh bức tranh đêm trung thu

 

 

Trò chuyện về Tết trung thu

 

Đếm đồ dùng, đò chơi trong sân trường, trong lớp. Nhận biết sự bằng nhau về số lượng giữa hai nhóm đối tượng

 

Thơ: Trăng sáng

 

Tuần 2

 

Hát: Nghe: Cô và mẹ.

 

Bật tiến về phía trước

 

 

TH: Tô mầu tranh trường mầm non

 

Trò chuyện về trường mầm non.

 

Làm quen với đồ dùng, đồ chơi có mầu sắc, kích thước khác nhau

 

Thơ: Nghe lời cô giáo

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐIÍCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN( Thực hiện trong 5 tuần từ 29/9–> 31/10/2008)

 

Tuần

Thứ

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Thứ 2

GDTC

 

 

 

LQVH

 

 

 

Đập và bắt bóng

 

 

 

Tự kể chuyện giới thiệu về mình.

 

Trườn sấp chui

qua cổng

 

 

Thơ: Thỏ bông bị ốm

 

Trèo lên xuống ghế, đi theo đường hẹp về nhà

 

Truyện: Giọng hót chim sơn ca.

 

 

Bò thấp chui qua cổng

 

 

Thơ: Cô dạy

 

 

Ném xa bằng 1 tay. Chạy nhanh 10m

 

Truyện: Đôi dép

 

Thứ 3

HĐTH

 

 

Vẽ và tô những chiếc vòng màu

 

Dán và vẽ bạn tập thể dục

 

Vẽ chân dung bạn trai, bạn gái

 

Nặn các loại quả

 

 

Hướng dẫn cách gấp quần áo

Thứ 4

LQMTXQ

 

Phân biệt những điểm giống nhau của bé và các bạn(tên, hình dáng…)

 

Trò chuyện về tác dụng các bộ phận, giác quan trên cơ thể.

 

Trò chuyện về sự cần thiết phải giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh.

 

Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khoẻ của bé

 

Trò chuyện tìm hiểu về những người chăm sóc bé.

Thứ 5

GDÂN

 

DH: Bạn có biết tên tôi

 

DVĐ:Tôi bị ốm

 

DH: Mừng sinh nhật

 

DH+ VĐ: Vì sao con mèo rửa mặt

 

NH: Thật đáng chê

Thứ 6

LQVT

Thực hành đếm đd đc, phân biệt nhiều hơn,ít hơn.

 

So sánh chiều cao của 2 trẻ

 

 

X¸c ®Þnh phÝa ph¶i, phØa tr¸i vña b¶n th©n

 

Nhận biết, phân biệt hình tròn với hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

 

Thực hành đo và so sánh bạn nào cao nhất, thấp nhất .

  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH( Thực hiện trong 5 tuần từ 3/11/–>5 /12/2008)

 

TKB

 

 

 

TuÇn

Thú hai

 

TD

 

  ÂN

Thứ ba

 

TH

Thứ tư

 

 

 

MTXQ

 

 Thứ năm

 

 

 

LQVT

Thứ sáu

 

 

 

LQVH

 

TuÇn 1

 

 

- TD: NÐm tróng ®Ých n»m ngang

- H¸t: Ch¸u yªu bµ

TH: VÏ ch©n dung ng­êi th©n trong gia ®×nh

 

 

Trß chuyÖn vÒ ng ư ời th ân trong gia ®×nh cña bÐ

SS, s¾p xÕp thøt ù chiÒudµi3®èi t­îng

 

Th¬: ¤ng mÆt trêi

 

TuÇn 2

 

 

- TD:BËt xa 35cm

- H¸t: C¶ nhµ th­¬ng nhau

TH: C¾t vµ d¸n nhµ cao tÇng

 

Trß chuyÖn vÒ c«ng viÖc nghÒ nghiÖp cña bè mÑ

 

- So s¸nh sè l­îng ng­êi trong c¸c gia ®×nh

TruyÖn: TÝch Chu

 

TuÇn 3

 

 

- TD: §i ngang b­íc dån

- H¸t: Nhµ cña t«i

 

TH: VÏ ng«i nhµ

 

Mét sè ®å dïng trong gia ®×nh

 

-Tìm và tạo nhóm khác nhau về đồ dùng trong gia đình

 

Th¬: Em yªu nhµ em

 

TuÇn 4

 

 

- TD: Trõ¬n sÊp trÌo qua ghÕ

- Nghe:Ba ngän nÕn lung linh

TH: C¾t d¸n §D gia ®×nh tõ tranh ¶nh s­u tÇm

 

 

PB ®å dïng theo c«ng dông, chÊt liÖu

 

SS chiÒu cao cña hai ®èi t­îng

 

TruyÖn : vÏ ch©n dung mÑ – T1

 

TuÇn 5

 

 

 

- TD: NÐm xa b»ng hai tay, ch¹y nhÆt bãng

- H¸t: Móa mét sè bµi trong chñ ®iÓm

 

 

 

TH: VÏ vÒ gia ®×nh bÐ

 

 

 

Bữa ăn đủ chất vànhững món ăn cháu thích

 

 

- SS, s¾p xÕp thø tù chiÒu cao cña 3 ®èi t­îng

 

 

TruyÖn : vÏ ch©n dung mÑ – T2

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG( Thực hiện trong 2 tuần từ 8/12—> 19/12/2008)

TKB

Tuần

Thứ hai

Âm nhạc

Thể dục

Thứ ba

Tạo hình

Thứ tư

MTXQ

Thứ năm

LQVT

Thứ sáu

LQVH

 

 

Tuần 1

 

Hát và vd: Đèn xanh, đèn đỏ

TD: Đi, chạy, bước qua chướng ngại vật

 

TH: Dán hình ô tô chở khách

 

 

Một số PTGT đường bộ

 

Nhận biết số lượng 1-2, đến đến 2, so sánh 1 và 2

 

Thơ: Đàn kiến nó đi

 

Tuần 2

 

Hát: Em đi chơi thuyền

TD: Bật chụm liên tục vào 5 ô

 

 

TH: Vẽ máy bay

 

Một số PTGT đường hàng không và đường thủy.

 

Nhận biết, đếm đúng nhóm có 3 đối tượng.

 

Truyện: Kiến con đi ô tô.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP( Thực hiện trong 4 tuần từ 22/ 12/2008–>16/1/2009)

 

 

TKB

 

Tuần

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

Thứ sáu

 

Tuần 1

 

 

H: Chú bộ đội

TD: Bật xa, ném xa , chạynhanh 10m

 

 

TH: Vẽ quà tặng chú bộ đội

 

MTXQ: Tm hiểu về nghề nghiệp của bố mẹ của chú bộ đội

 

LQVT: So sánh, thêm bớt trong phạm vi 2-3

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

 

Tuần 2

 

 

Hát: Cháu yêu cô chú công nhân

TD: Bật sâu 20-25 cm

 

TH: Vẽ về nghề bé thích

 

Trò chuyện về công việc của bác sỹ, y tá

 

Nghỉ Tết dương lịch

 

Sự tích quả dưa hấu ( T1)

 

Tuần 3

 

 

Hát và vận động: Cháu yêu cô chú công nhân

TD: Ném trúng đích nằm ngang

 

TH:Tô mầu tranh nghề sửa chữa ô tô.

 

MTXQ: Phân loại đồ dùng, dụng cụ theo nghề

 

LQVT:So sánh chiều rộng của hai đối tượng.  

Sự tích quả dưahấu ( T2)

 

Tuần 4

 

 

TD: Ném trúng đích thẳng đứng

TH: Dán trang phục cho cô ca sỹ

 

Trò chơi với một số nghề đã học

 

So sánh , sắp xếp theo thứ tựchiều rộng của 3 đối tượng

 

Thơ:Cái bát xinh xinh

 

 

 

  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT ( Thực hiện trong 7 tuần từ 19/1–>7/3/2009)

 

 

TKB

 

Tuần

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

Thứ sáu

 

Tuần 1

 

 

TD: Bật chụm liên tục vào 5 ô

NH: Hoa trong vườn

 

 

TH: Vẽ những bông hoa

 

MTXQ:Tìm hiểu về tết cổ truyền

 

LQVT:Nhận biết, đếm đúng nhóm có 4 đối tượng

Nghỉ tết

 

Tuần 2

 

 

Nghỉ tết

 

 

 

 

 

Tuần 3

 

 

-TD: Đi trên băng ghế đầu đội túi cát

H: Lý cây

xanh

 

TH:Vẽ về hoa quả ngày tết

 

MTXQ: Một số loại hoa

 

LQVT: Ôn so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

Thơ: Hoa kết trái

 

Tuần 4

 

 

TD: Truyền bóng qua đầu

H+ VĐ: Quả

TH: Vễ vườn cây ăn quả

 

 

Một số loại quả

 

So sánh độ lớn của 2 đối tượng

 

Truyện: Hãy đợi rồi con sẽ biết ( T1)

 

 

 

Tuần 5

 

TD: Ném quả vào sọt

Hát: Em yêu cây xanh

 

TH: Xé dán những chiếc lá nhỏ

 

Phân loại 1 số loại rau ( ăn lá, ăn hoa, ăn quả)

 

Xác định vị trí đồ vật theo các hướng cuả trẻ: Phía trước- phía sau, bên phải- bên trái

 

 

Truyện: Hãy đợi rồi con sẽ biết( T2)

 

Tuần 6

 

TD: Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát

- Nghe: vườn cây củaba

 

 

TH: Vẽ theo ý thích

Một số loại cây

 

So sánh, sắp xếp về độ lớn của 3 đối tượng

 

Truyện: Cây rau của Thỏ Út

 

Tuần 7

 

TD: Ném trúng đích thẳng đứng

Hát + VD: Bông hoa mừng cô

 

 

TH: Xé dán hoa tặng mẹ

Trò chuyện về ngày mùng 8-3

 

 

 

Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật

 

Thơ: Dán hoa tặng mẹ


 KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT (Thực hiện trong 5 tuần từ 9/3–> 10/4/2009)

 

 

TKB

 

Tuần

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

Thứ sáu

 

Tuần 1

 

TD:Ném trúng đích nằm ngang, chạy 12m

H: Đàn vịt con

 

 

 

TH: Nặn con vật gần gũi

 

MTXQ:động vật nuôi trong gia đình

 

LQVT:nhận biết đếm đúng các nhóm có 5 đối tượng

Thơ: Con gà

 

Tuần 2

 

 

TD:Ném trúng đích thẳng đứng

Nghe: Chú voi con ở bản Đon

 

TH: Vẽcon vật sống trong rừng

 

Trò chuyện vềđộng vật sống trong rừng

 

Xác định vị trí đồ vật so với bản thân

 

Truyện: Ngựa đỏ và lạc đà

 

Tuần 3

 

 

TD Bật chụm tách chân

Hát và vận động: Cá vàng bơi

 

TH Vẽ con cá

( Tiết mẫu)

 

MTXQ: Động vật sống dưới nước

 

LQVT: Nhận biết gọi tên khối cầu, khối trụ

Thơ: con cá chép

 

Tuần 4

 

 

TD: Trườn xấp kết hợp trèo qua ghế

Nghe: Chim chích bông

TH: xé và dán đàn cá

( Tiết đề tài)

 

Phân biệt 2-3 loài chim

 

So sánh độ lớn của 2 đối tượng

 

Thơ: làng chim

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 5

 

TD: Ném xa bằng hai tay

H và vận động: Con chuồn chuồn

 

TH: Vẽ con vật mà chấu thích

 

Một số côn trùng

 

So sánh thêm bớpt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5

 

Truyện: Cáo, thỏ và gà trống

  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NƯỚC, MÙA HÈ, BÁC HỒ ( Thực hiện trong 6 tuần từ 13/4 –> 22/5/2009)

 

 

TKB

 

Tuần

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm


Thứ sáu

 

Tuần 1

 

 

TD: Bật chụm tách chân, ném trúng đích

Hát: Cho tôi đi làm mưa với.

 

 

TH: Vẽ một cảnh đẹp quê hương mà cháu thích.

 

MTXQ: Một số thử nghiệm với nước.

 

LQVT: Ôn tập so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau về số lượng trong phạm vi 5

Truyện: “ Cóc kiện trời”

 

Tuần 2

 

 

TD: Chuyền bóng qua đầu, qua chân

Hát: Nắng sớm

 

Xé và dán bức tranh cảnh bầu trời ban ngày

 

Trò chuyện về mưa

 

Ôn nhận biết, gọi tên khối cầu, trụ, vuông

 

Thơ: “ Mưa”

 

Tuần 3

 

 

TD: Bật xa

Nghe: Chim bay

 

 

TH:Vẽ quần áo mùa hè

 

MTXQ: Trò chuyện về mùa hè.

 

LQVT: Ôn nhận biết phân biệt các hình hình học.

Truyện: “ Hồ nước và mây”

 

Tuần 4

 

 

TD: Lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng.

Hát: “ Mây và gió”

TH: Vẽ về biển

 

 

Trò chuyện về cách giữ gìn sức khoẻ trong mùa hè

 

Ôn tập định hướng trong không gian

( Lấy trẻ làm chuẩn)

 

Thơ về các mùa trong năm

 

 

 

Tuần 5

 

Chuyền bóng qua đầu, qua chân.

 

TH: Xé dán hoa mừng sinh nhật Bác

 

Bác Hồ của em

 

Nhận biết ít nhiều, thực hành đông nước

 

 

Truyện: Niềm vui bất ngờ

 

Tuần 6

 

Biểu diễn một số bài trong chủ điểm

 

 

Ôn tập

Ôn tập

 

Ôn tập

 

Ôn tập các bài thơ, câu truyện trong chủ điểm

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News

 • Hoạt động Tin tức - Sự kiện LỚP A4 VUI ĐÓN NOEL

  LỚP A4 VUI ĐÓN NOEL

  Cứ mỗi dịp giáng sinh đến các cô và các bé lớp mẫu giáo lớn A4 –Trường mầm non Nghĩa Đô lại cùng nhau trang trí lớp mình thật đẹp để đón Noel vui vẻ và ấm áp. Được tham gia trang trí cây thông Noel và vẽ những bức tranh thật đẹp, sáng tạo các bé thích thú lắm. Không những thế các cô và các con cùng nhau tập luyện những tiết mục văn nghệ thật hấp dẫn [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động Giáng sinh yêu thương 2017

  Giáng sinh yêu thương 2017

  Jingle bells, jingle bells, jing all the way. Tiếng chuông rộn ràng vang lên báo hiệu một mùa giáng sinh nữa lại đến.Trong những ngày này, ở khắp mọi nơi trên thế giới đang diễn ra rất nhiều các hoạt động lễ hội vô cùng náo nhiệt để chào đón Noel và năm mới 2018. Hòa chung trong không khí ấy, trường mầm non Nghĩa Đô phối hợp với trung tâm tiếng anh World link và Eduplay tổ chức giáng [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

  KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

  Hòa chung trong không khí cả nước tưng bừng chào đón các hoạt động “ Chào mừng 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2017”. Sáng ngày 22/12, Trường mầm non Nghĩa Đô tổ chức các hoạt động: văn nghệ và trò chơi rất ý nghĩa nhằm giáo dục trẻ biết được ngày 22/12 là ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, biết được các cô chú bộ đội luôn cống hiến [...]

  Xem tiếp →
 • Chuyên đề Giáo dục PHỔ BIẾN MỘT SỐ TIẾT GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

  PHỔ BIẾN MỘT SỐ TIẾT GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

  Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhằm giúp giáo viên được nâng cao kiến thức, kĩ năng sư phạm.Trường mầm non Nghĩa Đô tổ chức phổ biến một số tiết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018 đến toàn thể giáo viên trong trường và một số nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường. Đến dự với các tiết học, còn có đại diện Hội cha mẹ học sinh. Sau đây [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động Tin tức - Sự kiện Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Hòa chung trong không khí cả nước chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Tối ngày 17/11/2017, Trường mầm non Nghĩa Đô long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến dự với buổi lễ, nhà trường vinh dự được đón các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy-UBND-HĐND- MTTQ phường Nghĩa Đô, các anh chị trong ban đại diện Hội CMHS. Các bác, các cô nguyên là giáo viên của trường và [...]

  Xem tiếp →
 • Chuyên đề Giáo dục Tin tức - Sự kiện Lớp A3 tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường Năm học: 2017-2018

  Lớp A3 tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường Năm học: 2017-2018

  Năm học: 2017-2018 Để nhiệt liệt chào mừng ngày 20/11 và hưởng ứng hội thi giáo viên giỏi cấp trường của trường mầm non Nghĩa Đô năm học 2017-2018. Cô và trò lớp mẫu giáo lớn A3 đã không ngừng hăng say học tập và rèn luyện. Luôn tích cực trong mọi hoạt động đặc biệt là hoạt động học với môn học Thể dục. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết hội giảng không nhiều nhưng cô và [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động Tin tức - Sự kiện LỚP A2 VUI ĐÓN TRUNG THU

  LỚP A2 VUI ĐÓN TRUNG THU

  Một mùa trung thu mua lại về, đánh thức trọng lòng ta biết bao kỉ niệm về tuổi thơ. Trung thu trong kí ức, những món đồ chơi chỉ là chiếc đèn lồng làm bằng giấy màu dán cơm nếp, là hạt bưởi phơi khô xâu thành chuỗi đốt lửa kêu lép bép. Mâm cỗ “trông trăng”cũng giản dị với tấm mía, quả bưởi, nải chuối, với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm ” huyền thoại” . [...]

  Xem tiếp →
 • Hoạt động Tin tức - Sự kiện TƯNG BỪNG KHÔNG KHÍ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

  TƯNG BỪNG KHÔNG KHÍ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

  Hòa trong không khí vui tươi đón chào năm học mới của các trường học trong cả nước. Cô và trò lớp mẫu giáo lớn A1- Trường Mầm non Nghĩa Đô tưng bừng chuẩn bị cờ, hoa, bóng trang trí lớp đón chào năm học mới 2017-2018. Sáng ngày 5/9 hòa trong niềm hân hoan phấn khởi chào đón năm học mới của cả nước. Lớp mẫu giáo lớn A1 trong cờ hoa và nắng vàng rực rỡ, các bé [...]

  Xem tiếp →